Project

In onze regio, Zuid-Kennemerland en Ijmuiden, hebben we de ambitie om een goed meerjarig aanbod voor nieuwkomers neer te zetten. Deze ambitie wordt gesteund door alle besturen in deze regio. Bij deze ambitie hoort een passend plan. Dit plan heeft geresulteerd in het ÍTK maatje project'. Via deze pagina houden we jullie op de hoogte m.b.t. de voortgang van het project. Vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Informatie project voor besturen

We zijn gestart!

september 2019

We zijn gestart met het ITK maatjes project! Een plan om kennis en ervaring vanuit de ITK naar de scholen zelf toe te brengen. Dit schooljaar komen er 12 scholen aan de beurt, 4 per blok. Op dit moment is het eerste blok gestart. In dit eerste blok....

Lees meer

Leerlingen in beeld

oktober 2019

We zijn over de helft met de scholen van het eerste blok. De ITK maatjes zijn druk bezig om alles in hun school rondom deze doelgroep in kaart te brengen. Inmiddels weet iedereen welke kinderen in de school (meerderejaars) nieuwkomer zijn. Met de ITK maatjes kijken we naar intake, communicatie met ouders en ... 

Lees meer

Bijna starten met de scholen van periode 2!

november 2019

De ITK maatjes van het tweede blok hebben een eerste uitnodiging gehad om bij elkaar te komen in de ITK. We maken dan kennis met elkaar en gaan samen kijken waar de overeenkomsten liggen in de hulpvragen van de verschillende scholen en welke data we alvast kunnen inplannen. De scholen die meedoen zijn.... 

Lees meer

Acht ITK maatjes aan de slag!

december 2019

Periode 2 is gestart! De ITK maatjes van deze vier nieuwe scholen zijn al net zo enthousiast als die van Periode 1. Geweldig om te zien hoe iedereen al bij het eerste bezoek aan hun school, alle NT2 leerlingen  in kaart heeft gebracht. Zo kunnen we direct samen bepalen welke groep prioriteit heeft en kunnen we met elkaar gaan ontdekken waar de grootste hulpvraag ligt. We zien bij deze vier scholen dat vooral de komst van kleuters die nog geen tot weinig Nederlands spreken, toeneemt. 

De ITK maatjes van Periode 1 die nu in blok 2 zijn aanbeland komen deze week weer naar de ITK voor hun eerste intervisiebijeenkomst.

In dit blok gaan we met hen vooral taal en woordenschat verder uitdiepen.

 

Button

NIEUW!

Project Zandvoort

In Zandvoort groeit het leerlingenaantal met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Veel kleuters komen binnen die de taal niet of nauwelijks spreken. In de hogere groepen zijn nieuwkomers ingestroomd die niet naar de ITK konden, omdat er geen vervoer was. Ouders vonden het moeilijk om hun kinderen alleen met het openbaar vervoer te laten gaan en hadden geen mogelijkheid om hun kinderen zelf te brengen. Gelukkig is er nu wel vervoer en kunnen de nieuwkomers van 6 jaar en ouder gemakkelijker naar de ITK komen! We hebben alweer verschillende gezinnen in onze school.

Voor de kleuters en de kinderen met een taalachterstand is er hulp nodig. De gemeente heeft hier geld voor beschikbaar gesteld. Na overleg met alle betrokken partijen is besloten dat op vier scholen een project start met ondersteuning vanuit de ITK.

Deelnemende scholen zijn: de Duinroos, de Mariaschool, de Nicolaasschool en de Hannie Schaftschool.

In januari starten we en dan gaan we met elkaar bekijken waar de overlap zit tussen de verschillende scholen en wat op iedere afzonderlijke school prioriteit heeft. Het project zal van een soortgelijke strekking zijn als het ITK maatjes project. Ook op deze scholen willen we een persoon gaan opleiden die de kinderen gaat monitoren en haar collega's gaat helpen met tips en adviezen hoe je deze kinderen in de klas het beste kunt ondersteunen. Ook voor deze scholen stellen de besturen (Jong Leren en Stopoz) wtf 0,1 beschikbaar.

Wat een mooie kans en wat een leuke uitdaging! 

Button