Tips en adviezen

Een NT-2 leerling komt veelal de volgende uitdagingen tegen:
- begrijpt niet alle Nederlandse woorden door een beperkte woordenschatvoorraad
- kan instructie/uitleg van een docent niet begrijpen
- begrijpt de tekst in een schoolboek niet
- een verslag schrijven is lastig

In de brochures hieronder staat achtergrond informatie die iedere docent moet weten. Tevens staan er tips in wat je als docent kan doen (informatie en voorbeelden) én wat de leerling zelf kan doen (bijv. leerstrategieën).

Een boekje waarin tips en adviezen worden gedeeld vanuit de VO-raad

Het boekje ' O jee, een NT2 leerling in de klas' (LOWAN)

De brochure ontwikkeld door ITK en ISK Haarlem

NT-2 kaart voor leerlingen

In de filmpjes een eerste start. Waar over ISK gesproken wordt, kan ook ITK ingevuld worden.

 

Link naar LOWAN site voor meer info